Közlemény az MVLSZ 2018. évi Közgyűléséről

23:44 | 2018. 9.
Ezúton értesítjük tagszervezeteinket, a Magyar Vízilabda Szövetség 2018. évi beszámoló közgyűléséről.
Közlemény az MVLSZ 2018. évi Közgyűléséről
A Magyar Vízilabda Szövetség (székhelye: 1138, Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd Sportuszoda) elnöksége az Alapszabály 13.§-ának megfelelően összehívta az MVLSZ 2018. évi közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2018. május 23. (szerda) 07:00 óra
Helye: Hajós Alfréd Sportuszoda Tanácsterem

A közgyűlés napirendje:

1. Az Alapszabály 16.§ (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározottak szerint:
a. Az elnökség 2017. évi szakmai beszámolója,
b. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) és könyvvizsgálói záradék,
c. Az Ellenőrző Testület beszámolója,
d. A 2018. évi szakmai-, pénzügyi terv,
2. Új Ellenőrző Testületi tag megválasztása
3. Alapszabály módosítás és egyéb szabálymegfelelőségi korrekciók
4. Alapszabály 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint tagok által beterjesztett javaslat
a. Új elnökségi tag választás
5. 2018. évi tagdíj meghatározása
6. Egyebek
A napirendhez kapcsolódó írásos anyagokat, beszámolókat minden egyes tagszervezetünk hivatalos elektronikus levelezési elérhetőségére kézbesítjük.

A Magyar Vízilabda Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés (illetve a megismételt közgyűlés) megkezdéséig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, illetve személyeket, aki(k) a közgyűlés során ellátja(k) a képviseletüket. A közgyűlés megkezdését követően érkező meghatalmazottak a szavazáson nem vehetnek részt.

Az alapszabály előírásainak megfelelően a tagok annyi meghatalmazottal képviseltethetik magukat, ahány szavazattal a megküldött lista alapján rendelkeznek.
A közgyűlésen összevont (többes) képviseletnek nincs helye. Egy meghatalmazott kizárólag egy szervezet képviseletében járhat el, és a képviselők kizárólag egy szavazattal rendelkeznek.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező képviselők 50%-a + legalább 1 képviselő jelen van.  

Az alapszabály 15. § 2. pontja alapján, ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, úgy:

A megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 26. szombat 10:00 óra.
Helyszín: Duna Aréna Konferenciaterme (Budapest, Népfürdő u. 36, 1138)

Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontban felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Megosztás: